INFORMASJON

Vi holder digital dugnad og inviterer deg til å bli en av våre faste støttespillere. Du kan støtte med 25, 50 eller 100 kroner hver måned. Pengene går 80% rett til formålet du velger og 20% går til å støtte forebygging av mobbing i skolen. Dette er en hjertesak for oss og ditt bidrag betyr mye. Det gir faste inntekter som dekker påmeldingsavgifter, reisekostnader osv, samtidig som vi sammen støtter en god sak.

På forhånd tjertelig tusen takk!

Hva gjør du nå?

  • Velg lag, gruppe eller forening du vil støtte til høyre (eller under på mobil).

OVERSIKT LAG/FORENING

Powered by Cornerstone