Hvorfor holde dugnad sammen med Pay It Forward Norge?

HVORFOR SKAL LAGET HA DUGNAD HOS PAY IT FORWARD?

Hvorfor holde dugnad sammen med Pay It Forward Norge?

For det første gir det laget veldig god inntekt med relativt liten innsats. I tillegg bidrar det til at alle på laget, og alle støttespillere, forebygger mobbing.

For det andre er det ingen risiko eller administrasjon med dugnaden. Laget kan bruke tid på utvikling av spillere og samhold i gruppen, samtidig som de setter søkelys på god oppførsel.

Lagleder får hver måned rapport tilsendt på e-post som viser hva som er kommet inn til laget. Denne rapporten er grunnlaget for utbetaling, noe som gir en gjennomsiktig og oversiktlig pengeflyt. Dette har vært etterspurt fra lagledere som bruker mye tid på diverse dugnader.

Bevissthet rundt oppførsel er viktig for alle. Dette gjelder alle mennesker, i alle lag. Det å forklare lagets medlemmer hva man bidrar til vil også skape individer som tenker mer over egen oppførsel. Det vil også gjelde spillerens familie og venner. Sammen kan vi bidra til å nå veldig, veldig mange mennesker!

Økonomi
Det viktigste er allikevel å se tallene for lagets dugnad. Til høyre ser du et eksempel på hva ett lag kan nå med en dugnadsinnsats.

Vi håper dette er oppmuntrende og ser frem til å høre fra ditt lag. Kontakt oss på e-post eller bruk kontaktskjema på websiden.

Eksempel på inntjening
Antall spillere på laget: 30 stk
Antall støttespillere pr spiller: 10 stk
Antall bidrag à kr 25 totalt: 300 stk

Hver spiller skaffer 10 støttespillere à kr 25.
Dette gir en total månedssum på kr 7500.
Laget beholder hele 80% - kr 6000.

Inntjening/Utbetaling: kr 72000 per år

  • Ingen administrasjon eller risiko.
  • Laget får rapport på total inntjening tilsendt på e-post hver måned.
  • Utbetaling iht. rapport - 80% utbetales til konto hver måned.
Powered by Cornerstone