Erklæring av personvern

Dette er personvernerklæringen for Pay It Forward Norge. Når du bruker nettsiden vår, gir støtte til laget for sin favorittspiller, eller er i kontakt med oss på andre måter, vil Pay It Forward Norge registrere og behandle personopplysninger om deg. Denne personvernerklæringen gjør rede for hvorfor og hvordan vi håndterer personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av denne informasjonen.

For henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger, vennligst kontakt oss på: post@payitforward.no

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsynretting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandlingrette innsigelse mot behandlingen og, dersom du ønsker å hente ut data vi har samlet om deg, skal opplysningene være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Dette kalles retten til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med Pay It Forward Norge på e-post som oppgitt under behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Innsamling av personidentifiserende informasjon

Pay It Forward Norge samler inn personopplysninger fra givere gjennom vår plattform for å kunne gi dem en god tjeneste, gjøre god og korrekt prosessering av donasjoner, for å kunne sende ut kvitteringer på donasjoner, for intern statistikk og for å informere om vårt arbeid.

Eksempler på informasjon givere kan bli bedt om å oppgi ved registrering i våre plattformer og kommunikasjonsflater er:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Fødselsnummer, om man ønsker skattefradrag på donasjoner
  • Hvilke organisasjoner man ønsker at ens donasjoner skal gå til
  • Samtykke til å holdes oppdatert på Pay It Forward Norge sitt arbeid.
  • Samtykke til å bli kontaktet av organisasjoner man velger å donere videre til


Vi forbeholder oss retten til å behandle dine personopplysninger i opptil fem år etter din siste donasjon eller samhandling med oss, fordi vi ønsker å kunne tilby våre givere statistikk på tidligere donasjoner og oppnådd effekt av disse, og for andre statistiske formål. Mange donerer svært sjeldent, og til ulike organisasjoner hver gang, og vi anser det derfor som naturlig med en såpass lang lagringstid.

For å ta informerte valg kan det hende at Pay It Forward Norge ønsker informasjon om støttespillere utover den vi samler inn ved donasjoner. Mengden og typen informasjon vi samler inn avhenger av hvordan du har samhandlet med oss.

Ved arrangementer kan det være aktuelt å samle inn påmeldinger til hvert arrangement. Det vil i de tilfellene bare bli samlet inn personidentifiserende informasjon som er nødvendig til formålet, og opplyst om hva denne informasjonen vil bli brukt til. Personidentifiserende informasjon vil ikke oppbevares utover det det gis tillatelse til.

Av og til ønsker vi å spørre donorene våre som har gitt oss eksplisitt godkjenning om å fylle ut et spørreskjema med informasjon om demografi, deres motivasjon for å donere og hvordan de benytter seg av våre tjenester. Denne informasjonen er anonym, vil bare bli brukt til å lage statistikk av svarene fra undersøkelsen og vil ikke bli delt med noen utenfor organisasjonen vår, unntatt som en del av aggregert statistikk.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men du bør ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Beskyttelse og bruk av personidentifiserende opplysninger

Pay It Forward Norge kan oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger til betrodde frivillige, ansatte og tilknyttede organisasjoner som trenger opplysningene for å behandle den på vegne av Pay It Forward Norge, samt til leverandører av digitale tjenester som benyttes for å oppnå vårt formål. Et eksempel på begrunnelser for deling av opplysninger kan være for hjelp til eller samarbeid om drift av våre tjenester. Pay It Forward Norge har et samarbeid med Kommunion der de skal drifte våre tjenester for å oppnå bedre kvalitet og tilbud for våre brukere.

Pay It Forward Norge vil aldri leie ut eller selge personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon til kommersielle formål.

Pay It Forward Norge kan også oppgi personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende opplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller når Pay It Forward Norge i god tro mener at å oppgi opplysningene er nødvendig for å beskytte eiendommen og rettighetene til Pay It Forward Norge, tredjeparter eller allmennheten.

Pay It Forward Norge tar alle tiltak som er nødvendige i rimelighetens forstand for å beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av personidentifiserende eller potensielt personidentifiserende informasjon. Vi vil heller ikke lagre din informasjon lengre enn det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene.

Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensielt sensitiv informasjon kreves å lese og forstå vår personvernerklæring og våre personvernrutiner. Dine personopplysninger er også trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg behandling av data, tidsbegrenset tilgang til opplysningene og at data kun benyttes til det oppdraget gjelder.

Endringer av personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonene du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Klage

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Ved spørsmål eller henvendelser vedrørende Pay It Forward Norge sin behandling av dine personopplysninger, ta kontakt på: post@payitforward.no

Til slutt tusen takk for støtten til din favorittspiller og forebygging av mobbing. Det faste trekket via Vipps løper til e-post med oppsigelse foreligger hos oss. 

Gjøvik 16.11.20

Stig Morten Kristiansen
Frivillig daglig leder

Powered by Cornerstone